لگن – دستشویی خاطره سینما بازیگر برنامه

لگن – دستشویی: خاطره سینما بازیگر برنامه سینمای خندوانه بازیگری سینمایی کارگردان رامبد جوان خسرو شکیبایی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ماهی ها در جریان تغییرات اقلیمی کوچک می شوند

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، در نتیجه زیاد کردن دمای اقیانوس ها در پی تغییرات اقلیمی سراسر دنیا آینده نگری می شود اندازه ماهی ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کم کردن یابد.

ماهی ها در جریان تغییرات اقلیمی کوچک می شوند

ماهی ها در جریان تغییرات اقلیمی کوچک می شوند

عبارات مهم : محققان

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، در نتیجه زیاد کردن دمای اقیانوس ها در پی تغییرات اقلیمی سراسر دنیا آینده نگری می شود اندازه ماهی ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کم کردن یابد.

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا نشان می دهد با بالغ شدن ماهی ها، نیازشان به اکسیژن زیاد کردن می یابد چراکه توده بدنی ارزش بزرگ تر می شود. با این حال، سطح آبشش شکمی- که از طریق آن اکسیژن بدست می اید- با همان سرعت مشابه سایر قسمت های بدن رشد نمی کند. به همین علت انتظار می رود ماهی ها به اندازه موردنظر بزرگ نشوند.

ماهی ها در جریان تغییرات اقلیمی کوچک می شوند

ویلیام چیونگ، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ماهی، به عنوان یک حیوان خونسرد، نمی تواند درجه حرارت بدن خود را تنظیم کند. هنگامی که آب محیط زندگی ارزش گرم تر می شود، متابولیسم آنها تسریع شده است و به اکسیژن بیشتری نیاز دارند تا عملکرد بدن خود را حفظ کنند.»

وی در ادامه افزود: «از آنجائیکه آبشش ها در این حالت قادر به تامین اکسیژن کافی جهت بدن بزرگتر نیستند، بنابراین رشد زیاد ماهی ها متوقف می شود.»

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، در نتیجه زیاد کردن دمای اقیانوس ها در پی تغییرات اقلیمی سراسر دنیا آینده نگری می شود اندازه ماهی ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کم کردن یابد.

آب گرم تر نیاز ماهی به اکسیژن را زیاد کردن می دهد ولی تغییرات اقلیمی منجر به وجود اکسیژن کمتر در اقیانوس ها خواهد شد. این اوضاع به معنای این است که آبشش ها اکسیژن کمتری جهت تامین نیاز بدن دارند.

به گفته محققان، وجود اکسیژن کمتر ماهی ها را مجبور می کند تا به اندازه کمتر رشد کنند تا بدهید ترتیب بتوانند نیازهای خودشان را با میزان کم اکسیژن موجود تامین نمایند.

برخی از گونه ها مانند ماهی تن، که حرکات سریع داشته و نیاز به انرژی و اکسیژن بیشتری دارند، ممکن است با زیاد کردن دما کوچک تر هم شوند.

ماهی ها در جریان تغییرات اقلیمی کوچک می شوند

محققان عنوان می کنند که ماهی های کوچکتر بر تولید شیلات و همچنین تعامل بین ارگانیسم ها در اکوسیستم تاثیر خواهند گذاشت.

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، در نتیجه زیاد کردن دمای اقیانوس ها در پی تغییرات اقلیمی سراسر دنیا آینده نگری می شود اندازه ماهی ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کم کردن یابد.

واژه های کلیدی: محققان | اکسیژن | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs